เอกสารกรมทรัพยากรน้ำ

ic-updateเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ PNPCA โครงการเขื่อนดอนสะโฮง

Cov-National-Report

รายงานการดำเนินการกระบวนการ PNPCA ของประเทศไทย

สรุปการดำเนินงานการจัดเวที ครั้งที่ ๑ และ ๒

แบบตอบกลับ ความเห็นจากประเทศไทย (Reply form PNPCA – DSH HPP)


ic-updateเอกสารแปล เฉพาะบทสรุปผู้บริหาร จากเอกสารโครงการเขื่อนดอนสะโฮง ที่ได้รับมาจาก สปป.ลาว และคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC)

 
Cov-Envi-Impact Cov-Socio-Impact
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับสุดท้าย การประเมินผลกระทบด้านสังคม ฉบับสุดท้าย

Cov-Cumu-Impact

การประเมินผลกระทบสะสม ฉบับสุดท้าย


 
Cov-Measure-Envi Cov-Measure-Socio

แผนการบริหารจัดการและการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

ฉบับสุดท้าย

 

แผนการบริหารจัดการและการตรวจสอบทางสังคม

ฉบับสุดท้าย

 


 
Cov-Appedix-Envi Cov-Fish

ภาคผนวก ซี ของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 รายงานผลการศึกษาด้านการประมงใน Hou Sahong, Hou Sadam และ Hou Xang Pheuak

 

ภาคผนวก ดี ของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 รายงานผลการศึกษาด้านการประมงใน Hou Sahong, Hou Sadam และ Hou Xang Pheuak (พ.ศ. 2553-2555)

 


 

หากมีคำถามหรือประเด็นสงสัยโปรด ติดต่อเรา© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย