แบบจำลองด้านความหลากหลายทางชีวภาพ© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย