ข่าวประชาสัมพันธ์© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย