โครงการสำรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย

โครงการสำรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการโดย ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ

Link Download ข้อมูลโครงการ โดยเป็นข้อมูล KML ใช้โปรแกรม Google Earth ในการเปิด

http://drive.google.com/drive/folders/1fuAdhPSjx1I-A9y4yFjk2Ywoz-N01R29

 

รายงานฉบับสุดท้าย_DOWNLOAD

1_ปกรายงานฉบับสุดท้าย

 

 

รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร_DOWNLOAD

2_ปกรายงานสรุปผู้บริหาร_TH

 

คู่มือการใช้งานและแผนที่_DOWNLOAD

3_ปกคู่มือการใช้งานและแผนที่

 

รายงานการสำรวจ_DOWNLOAD

4_ปกรายงานการสำรวจ

 

รายงานด้านระบบฐานข้อมูล_DOWNLOAD

5_ปกรายงานด้านระบบฐานข้อมูล© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย