เอกสารรายงานเขื่อนปากลาย ของ สปป.ลาว (ภาษาอังกฤษ)

icon_new เอกสาร รายงานผลการศึกษาโครงการเขื่อนปากลาย ของ สปป.ลาว ที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และประเทศสมาชิกเพื่อหารือ ตามกระบวนการของระเบียบปฏิบัติเรื่อง การแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง หรือเรียกสั้นๆว่า PNPCA

หมายเหตุ

เอกสารเหล่านี้จะใช้ประกอบการพิจารณา โดยคณะทำงานของคณะกรรมการร่วม (Joint Committee Working Group: JCWG) ในกระบวนการ PNPCA ซึ่งเริ่มต้น ตั้งแต่ 8 ส.ค 2561 – 4 ก.พ.2562

 

01-Final Feasibility Study Report of Paklay HPP


Title Download
1 Paklay-Executive Summary-Final FS-20170321
  1 files      65 downloads
Download
2 Paklay-Hydrology-Final FS-20170320
  1 files      44 downloads
Download
3 Paklay-Engineering Geology-Final FS-20170320
  1 files      36 downloads
Download
4 Paklay-Project Planning-Final FS-20170320
  1 files      40 downloads
Download
5 Paklay-Project Layout and Main Structures-Final FS-20170320
  1 files      42 downloads
Download
6 Paklay-M&E Equipment and Hydraulic Steel Structures-Final FS-20170320
  1 files      38 downloads
Download
7 Paklay-Construction Organization Design-Final FS-20170320
  1 files      38 downloads
Download
8 Paklay-Project Management Plan-Final FS-20170320
  1 files      39 downloads
Download
9 Paklay-ESIA-Final FS-20170320
  1 files      33 downloads
Download
10 Paklay-Project Cost Estimation-Final FS-20170320
  1 files      45 downloads
Download
11 Paklay-Economic Evaluation-Final FS-20170320
  1 files      46 downloads
Download

 

02-Final Feasibility Study Report of Paklay HPP


Title Download
9. Paklay TBESIA &CIA Final Report – Jan 2018
  1 files      35 downloads
Download
9.1 Paklay-Hydrology-Final FS-20170320
  1 files      35 downloads
Download
9.2 Paklay-Project Layout and Main Structures-Final FS-20170320
  1 files      39 downloads
Download

 

 

03-Final Review Reports of Paklay HPP from CNR


Title Download
01-DI-ECS_2017-020_Paklay-FS-Review_FinalReport-CNR
  1 files      39 downloads
Download
02-PL_FINAL REPORT_MAKRAKIS_FONTE
  1 files      40 downloads
Download

 © 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย