ติดตามเรื่องเขื่อนปากแบง

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ เขื่อนปากแบง

 ข้อมูลที่รวบรวมโดย

กรมทรัพยากรน้ำ

 ข้อมูลที่ได้รับจาก

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS)

 ข้อมูลที่ได้รับจาก

 

สปป.ลาว

newupdate

 เอกสารเกี่ยวกับ กระบวนการ PNPCA โดยกรมทรัพยากรน้ำ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง สปป.ลาว ประกาศกระบวนปรึกษาหารือ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง

จดหมายแจ้งปรึกษาหารือล่วงหน้า ตามกระบวนการ (PNPCA) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง (ฉบับภาษาอังกฤษ) และ ฉบับแปลภาษาไทย โดยกรมทรัพยากรน้ำ

กิจกรรมการดำเนินงานตามกระบวนการPNPCA  newupdateเอกสารรายงาน โครงการเขื่อนปากแบง ที่เสนอโดย สปป.ลาว 

newupdateเอกสารรายงาน โครงการเขื่อนปากแบง ที่เสนอโดย สปป.ลาว

คลิป VDO ข้อมูลเขื่อนปากแบง

 

 © 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย