การศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน

 

 

CouncilStudy 222 screen-13.38.21[21.03.2018]
การศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน ดำเนินการโดย คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ( Council Study) เครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง การศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน ดำเนินการโดย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( TNMC Study 2560) (กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา)

 

DOWNLOAD รายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT) โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานฉบับสมบูรณ์ Final Report 61

 

DOWNLOAD รายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT) โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคผนวก

รายงานฉบับสมบูรณ์ Final Report 61 ภาคผนวก

 


DOWNLOAD รายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT) โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2560 (WaterMark)

 


DOWNLOAD รายงานการศึกษา Council Study Download

 

cover-Council-Study-report-01-01

 

 


DOWNLOAD รายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT) โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

screen-15.19.46[05.07.2018]


รายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT) โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

 


DOWNLOAD รายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT) โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

cover_TNMC Study 2558

 


16-5

 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (ปี พ.ศ ๒๕๕๙)


 

6

โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  


 หากมีคำถามหรือประเด็นสงสัยโปรด ติดต่อเรา© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย