วิดีโอแสดงประตูและโครงสร้างเหล็กไฮโดรลิกของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี โดยบริษัท KGAL

newupdate


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=kw-ACC26e50&feature=youtu.be© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย