สัญญาณภาพกล้อง CCTV แม่น้ำโขง

ic-update คลิกที่แผนที่ เพื่อขยายดูสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV

1Map-CS 2Map-CK 3Map-NK

สถานีเชียงแสน

 

สถานีเชียงคาน

 

สถานีหนองคาย

 

4Map-NP           Under con 6Map-KC
สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร สถานีโขงเจียม

 

 


CCTV ทั้งหมดของ กรมทรัพยากรน้ำ© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย