เขื่อนกั้นโขง กับวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยน (ตอน1)© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย