ข่าวน้ำโขงสูงขึ้นหลังจีนปล่อยน้ำ(ช่องNOW26)© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย