คลิปลงนามข้อตกลงแม่น้ำโขง ปี พศ.2538© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย