เอกสารจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

update ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เขื่อนไซยะบุรี

  1. ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าไซยะบุรี (Xayaburi Hydroelectric Power)
  2. แผน PDP2015
  3. แผน PDP2015 (Public hearing) วันที่ 28 เม.ย.2558
  4. คดีเขื่อนไชยะบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความยั่งยืนของประเทศ© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย