ติดตามความก้าวหน้ากระบวนการ PNPCA

การติดตาม ความก้าวหน้ากระบวนการ PNPCA update

คณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและผู้แทนจากภาคประชาชน ไปประชุมติดตามความก้าวหน้าและหารือข้อห่วงกังวล ที่เขื่อนไชยะบุรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ถึง ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘  ic-update

 เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
หนังสืออนุมัติการเดินทาง 01.อนุมัติเดินทาง
 สรุปรายงานผลการประชุม  02.รายงานเสนอ-อทน
 หนังสือ ถึง คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติลาว  03.official-letter-to-LNMC
 หนังสือ ถึง คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง  04.official-letter-to-MRC
 กำหนดการประชุม  05.Agenda_Eng

X01 X02

การประชุมและหารือ

X03 X04

X05 X06

การดูงาน ณ สถานที่ก่อสร้างเขื่อนไชยะบุรี


Update ข้อมูล เนื้อหาจาก Global Water Forum เกี่ยวกับกรณีดำเนินการ PNPCA กับโครงการไชยะบุรี

GWF_PNPCA1 GWF_PNPCA2
ส่วนที่ ๑ Xayaburi PNPCA 1 ส่วนที่ ๒ Xayaburi PNPCA 2

GWF_PNPCA3ส่วนที่ ๓


หากมีคำถามหรือประเด็นสงสัยโปรด ติดต่อเรา© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย