เอกสารรายงานเขื่อนปากแบง ของ สปป.ลาว (ภาษาอังกฤษ)

เอกสาร รายงานผลการศึกษาโครงการเขื่อนปากแบง ของ สปป.ลาว ที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และประเทศสมาชิกเพื่อหารือ ตามกระบวนการของระเบียบปฏิบัติเรื่อง การแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง หรือเรียกสั้นๆว่า PNPCA


Title Download
ร่างรายงานฉบับสุดท้าย
  1 files      73 downloads
Download
1-Engineering-Status-Report
  1 files      68 downloads
Download
1.1-Appendix-Compliance-with-MRC-Preliminary-Design-Guidance
  1 files      33 downloads
Download
2-Engineering-Status-Report-Drawings-A3
  1 files      39 downloads
Download
3-Hydrological-Data-and-Sediment-Sampling
  1 files      36 downloads
Download
4-Reservoir-Sedimentation-and-Backwater
  1 files      32 downloads
Download
5-Overall-Design-Report-of-Automatic-System-of-Hydrologic-Data-Collection-and-Transmission
  1 files      31 downloads
Download
6-Overall-design-report-of-sediment-monitoring-system
  1 files      29 downloads
Download
7-Sediment-management
  1 files      30 downloads
Download
8-Two-dimensional-Sediment-Numerical-Simulation-of-Pak-Beng-Hydropower-Station-in-Laos-Mekong-Riv
  1 files      29 downloads
Download
9-Numerical-simulation-of-Sediment-Movement-in-the-Ship-Channel-of-Pak-Beng-Hydropower-Station-Do
  1 files      31 downloads
Download
10-Hydraulic-Physical-Model-Investigation-of-Filling-and-Emptying-System
  1 files      29 downloads
Download
11-Hydrodynamic-Characteristics-Research-on-Valve-and-Culvert-at-Valve-Section-for-Pak-Beng-Ship
  1 files      28 downloads
Download
12-Overall-Hydraulic-Physical-Model-Investigation-of-Pak-Beng-HPP
  1 files      32 downloads
Download
13.-Social-Impact-Assessment
  1 files      35 downloads
Download
14.Social-Management-and-Monitoring-Plan
  1 files      31 downloads
Download
15.Ethnic-Group-Development-Plan
  1 files      29 downloads
Download
16.Resettlement-Action-Plan
  1 files      34 downloads
Download
17-Environmental+Management+and+Monitoring+Plan
  1 files      38 downloads
Download
18.Environmental-Impact-Assessement
  1 files      35 downloads
Download

เอกสารสรุปเพื่อการนำเสนอ (Power point presentation)


Title Download
01.PPT-IS2
  1 files      34 downloads
Download
1.Consulting-and-opening-workshop
  1 files      35 downloads
Download
2.Feasibility-Study-on-Pakbeng-Hydropower-Project
  1 files      44 downloads
Download
3.Pakbeng-Hydropower-Project-Updated-FS-report
  1 files      41 downloads
Download


© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย