คลิปวิดีโอสภาพพื้นที่ดอนสะโฮง© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย