คลิปโครงการดอนสะโฮง

คลิปวิดีโอนี้ นำเสนอโดยกระทรวงพลังงานและบ่อแร่, สปป.ลาว ในการประชุม ระดับนานาชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๖ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ชมคลิบวิดีโอ และ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://dshpp.com/© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย