การติดตามปริมาณน้ำ

กราฟแสดงค่าการตรวจระดับน้ำ บนแม่น้ำโขง ทั้ง 6 สถานี (อ้างอิงจากค่าศูนย์เสาระดับ หรือ Zero Gauge ของแต่ละสถานี หน่วยเป็น: เมตร)


กราฟแสดงค่าการตรวจปริมาณน้ำ บนแม่น้ำโขง ทั้ง 6 สถานี


หมายเหตุ : คลิกเลือก เปิด/ปิด ที่ชื่อสถานีที่ต้องการ เพื่อซ่อนหรือแสดงข้อมูล เป็นรายสถานี


 สถานีโครงการ Hycos บนแม่น้ำโขง ทั้ง 6 สถานี Click รูปด้านล่าง

screen-16.07.18[07.02.2018]


กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำและระดับน้ำ คลิก!!
666


ตรวจสอบ ค่าระดับน้ำที่สถานีจิ่งหง ของวันนี้ ได้ที่ http://ffw.mrcmekong.org/stations/jin.htm 


แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานีวัดน้ำ

[Not a valid template]

หมายเหตุ :

  1. ที่มาข้อมูล จาก Mekong River Commission (MRC)
  2. วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มระหว่างประเทศ   (หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา )


© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย